fredag 16. mars 2018

Kulturprisen 2017

Så kan vi endelig avsløre det. Etter 35 år med aktivt bidrag til Odda sitt kulturliv gjennom teater i Odda Dramatiske Selskap fikk Irene Tvedt Børve i dag Odda kommune sin kulturpris for 2017.

Det hele skjedde på Odda kulturscene under barnehagenes fagdag.

Det er innbyggerne og politikerne i Odda som nominerer kandidater til kulturprisen. Så er det driftkomiteen som tar avgjørelsen. Emil Tomasgard kunne fortelle at en enstemmig komitee gir prisen for 2017 til Irene.I salen satt alle hennes kolleger i Odda kommune. De klappet og jublet om hverandre. Irene kom til slutt opp til scenen og her kan dere se hva som skjedde.Nå starter Odda kulturadministrasjon arbeidet med å utarbeide en festkveld med Irene som hedersgjest. Mer informasjon kommer.

onsdag 7. mars 2018

Folkebad & Folkehelse


Tirsdag 6. mars 2018 hadde vi i Odda en inspirasjonsdag for folkebadet og folkehelsen. Flere aktører var invitert inn og vi fikk en flott erfaringsdeling.

Kommunalsjef kultur- og idrett i Odda kommune - Lage Thune Myrberget - delte erfaringer fra de ulike studieturene Odda folkebad har hatt de siste årene.

Os badet
Solstrand
Tysværtun
Sauda
Vossabadet

Swimtag i Odda? 
Eirik Aksnes fra Swimtag presenterte en spennende digital opplevelse for svømmende gjester. Her kan dere høre mer om hva han fortalte.Det er helt klart at Swimtag kan være et produkt som øker interessen for å bruke folkebadet. Både for yngre brukere, men også for bedrifter som nå kan få mer tilrettelagte helsemål, statistikker og utfordringer - både internt og eksternt.

tirsdag 27. februar 2018

Folkebad og folkehelse 6. mars

Tirsdag 6. mars samles vi til fagdag. Tema er folkehelse og folkebadets rolle i Odda. Det er mange som har kjærlighet for folkebadet og på denne fagdagen skal vi belyse både hva som gjøres, hva som kan skje og hvordan vi kan bruke teknologi i folkebadet.

Slik ser programmet ut:
Vi møter på Folkebadet. her er programmet: 
Kl 09:00: Velkommen v/ kultur- og idrettssjef 
Kl 09:10: Eirik Aksnes presenterer Swimtag 
Kl 10:10: Vi går til Rådhuset 
Kl 10:20: Avslutning Swimtag
Kl 10:30: Presentasjon av studieturer til Sauda og Voss 
Kl 10:40: Odda folkebad forteller om planene for sommeråpent 2018 ​
Kl 10:45: Presentasjon mulighetsstudie Odda 
Kl 11:15: Hva gjør et folkebad for folkehelsen? 
Kl 11:30: Lunsj og mingling

Er du glad i folkebadet? Alle er velkomne til å bli med. Vi serverer lunsj på slutten av vår fagsamling. Meld deg på i skjemaet under.søndag 28. januar 2018

Musikk, lyd, mekking og bygging


Vi inviterer innbyggerne i Odda til å bli med på et musikkprosjekt hvor man får mulighet til å bygge sitt eget strengeinstrument og en gitarpedal. Og man får være med å spille på instrumentet man har lagd under en konsert i Odda under Hardangerfest 16 mai.

Prosjektet ledes av musikerne Ole Andre Farstad og John Hegre, og de har med seg Knut Olai Mjøs fra Pladask Elektrisk til pedalbyggingen.

Ivrig? Her finner du masse spennende informasjon om prosjektet. men les gjerne videre, samt se filmene våre. 

De som blir med på kurset får være med å bygge sin egen gitar - med elektronikk! 

fredag 12. januar 2018

Støtte til frivillige med fokus på barn- og unge 2018

Det er tid for å utvikle kulturen gjennom støtte fra Kommunen. 
Da er 2018 i gang og vi skal kort se på hvordan midler og støtte utlyses i Odda kommune. Alle først vil jeg nevne at vi har kulturfondet. Det har jeg omtalt i eget blogginnlegg her, men vi har fem andre ordninger. Så her er noen tanker og innspill til utvikling og støtte av kulturen i Odda kommune.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge i idrettslag
Som tidligere år får idrettslag støtte til drift og aktiviteter for barn- og unge. Dette beregnes utifra antall medlemmer registrert sentralt hos Idrettsforbundene.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge på kulturfeltet
Så kan ulike kulturorganisasjoner søke om støtte til sine aktiviteter hvor barn- og unge er med. Dette er tradisjonelt skolekorps, 4H osv. Her har det vært få organisasjoner som søker. Det kan skyldes at det er få interessemiljøer som er organisert. Dette ønsker vi å se nærmere på.

torsdag 11. januar 2018

Kulturfondet i Odda 2018

Kulturfondet i odda skal stimulerer kultur og næring. 
Kulturfondet er eit kommunalt verkemiddel oppretta for å initiera nyskaping og utvikling innan
heile kulturfeltet. Fondet er og eit verkemiddel for næringsutvikling.

Det vert ytt tilskot til
a. Nyetableringar
b. Prosjektutvikling i eksisterande føretak.

Krav til søknaden
a. Søknaden må beskriva kva tiltaket går ut på - ”forretningsideen”
b. Det må vera budsjett og finansieringsplan for tiltaket
c. Ansvarleg søkar og organisering av tiltaket skal gå tydeleg fram av søknaden
d. Forventa sysselsettingseffekt skal omtalast
e. Om søknaden er eit utviklingsprosjekt som går over fleire budsjettår må den vera
periodisert tilsvarande.

Søknader som ikkje tilfredsstiller desse krava vil ikkje bli lagt fram for fondsstyret med
tilråding om løyving. Det er ikkje utarbeidd søknadsskjema.