fredag 12. januar 2018

Støtte til frivillige med fokus på barn- og unge 2018

Det er tid for å utvikle kulturen gjennom støtte fra Kommunen. 
Da er 2018 i gang og vi skal kort se på hvordan midler og støtte utlyses i Odda kommune. Alle først vil jeg nevne at vi har kulturfondet. Det har jeg omtalt i eget blogginnlegg her, men vi har fem andre ordninger. Så her er noen tanker og innspill til utvikling og støtte av kulturen i Odda kommune.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge i idrettslag
Som tidligere år får idrettslag støtte til drift og aktiviteter for barn- og unge. Dette beregnes utifra antall medlemmer registrert sentralt hos Idrettsforbundene.

Støtte til aktiviteter for barn- og unge på kulturfeltet
Så kan ulike kulturorganisasjoner søke om støtte til sine aktiviteter hvor barn- og unge er med. Dette er tradisjonelt skolekorps, 4H osv. Her har det vært få organisasjoner som søker. Det kan skyldes at det er få interessemiljøer som er organisert. Dette ønsker vi å se nærmere på.

torsdag 11. januar 2018

Kulturfondet i Odda 2018

Kulturfondet i odda skal stimulerer kultur og næring. 
Kulturfondet er eit kommunalt verkemiddel oppretta for å initiera nyskaping og utvikling innan
heile kulturfeltet. Fondet er og eit verkemiddel for næringsutvikling.

Det vert ytt tilskot til
a. Nyetableringar
b. Prosjektutvikling i eksisterande føretak.

Krav til søknaden
a. Søknaden må beskriva kva tiltaket går ut på - ”forretningsideen”
b. Det må vera budsjett og finansieringsplan for tiltaket
c. Ansvarleg søkar og organisering av tiltaket skal gå tydeleg fram av søknaden
d. Forventa sysselsettingseffekt skal omtalast
e. Om søknaden er eit utviklingsprosjekt som går over fleire budsjettår må den vera
periodisert tilsvarande.

Søknader som ikkje tilfredsstiller desse krava vil ikkje bli lagt fram for fondsstyret med
tilråding om løyving. Det er ikkje utarbeidd søknadsskjema.

søndag 7. januar 2018

Fra Kairo til Odda - en kulturkveldDette er Christian Stejskals fargerike og personleg historie frå han si ferd til fots frå Wien til Aksum i Etiopia. I denne framsyninga får vi gripande historier, fiolinspel og foto signert Stejskal.

Odda kultur inviterer til kulturkveld mandag 15. januar kl 19:00.

Christian Stejskal er ein norsk kunstnar med base i Kairo i Egypt. Multimedia framsyninga "Mitt Nabolag" er forteljinga om min pilagrimsferd til fots frå hans fødeby Wien, via Jerusalem til den heilage byen Aksum i Nord-Etiopia.  

Undervegs på denne reisa så møtte han "Zabaleenerane", Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidare i det såkalte "Garbage City" i Kairo. Etter å ha avslutta pilgrimsferda i Aksum så flytta han inn i Søppelbyen kor han bodde saman med "Zabaleenarane" samstundes som han livnærte seg som fiolinist ved operaen i Kario.

De siste 5 åra har han fotografert livet blant søppelarbeidarane, samstundes som han har skrevet noveller frå Søppelbyen, eit arbeid som har fått støtte frå "Fritt Ord" og "Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup".

Publikum vert tekne med på ein fargerik og personleg reise frå Christian sin fødeby Wien til hans liv blant Zabaleenarane i Kario kor han fortel syv forteljingar om syv menneskjeskjebner frå Søppelbyen, samstundes som han viser fotografier på skjerm og spelar Arabisk musikk samt eigenkomponert musikk på fiolin.

Framsyninga vert på Kulturscena. Kiosken er åpen.
Lokalene vert opna kl. 18.30
Varer 90 minutter pluss pause

Pris: 100,-
Honnør og ungdom: 50,-

Billetter på www.oddakino.no 


onsdag 3. januar 2018

Kulturprisen 2017

Kulturprisen 2017 skal tildeles den ildjelen som frivillig har bidratt til et bedre samfunn for oss alle. Hvem blir det? 
Nok et år er over. 2017 inneholdt en mengde kulturarrangementer og aktiviteter, men i det stille og hverdagslige er det enkeltpersoner som står på og holder hjulene i gang.

Men du har også de ildsjelene som i det stille legger tilrette for at andre skal få oppleve en festival, konsert, turnering eller andre kulturaktiviteter. 

Samfunnet stopper uten de frivillige. De som bidrar på dugnad. tar i et tak - gang på gang. Eller brenner for at noe skal skje. Noe nytt. Noe bere. Noe som gleder. Forenkler. Støtter og trygger. Skaper et bedre samfunn.

Kulturprisen går til de som bidrar. Uten å begunstige seg selv. men har fokus på andre.

torsdag 30. november 2017

Filmklubb i Odda


Fredag 10 november møttes et 20-talls filminteresserte til formiddagsvisning. Det var Odda kino, Odda frivilligsentral og Odda folkebibliotek som inviterte.

"Det er mange som er interessert i film, men det passer ikke alltid å se filmer på kvelden"; forteller kinosjef Bjørg Skogasel.

Kinoklubb.no er en nasjonal klubb for filminteresserte. De velger ut åtte kvalitetsfilmer hvert år. Det koster 149,- å være medlem. Og som medlem får du åtte kinobilletter til halv pris.

"Når disse Kinoklubb-filmene vises lager vi en ekstraforestilling på formiddagen"; sier Skogasel.

tirsdag 31. oktober 2017

Kulturindeksen 2017


Kulturindeksen måler kommuner på størrelse, aktiviteter, tilbud og publikums bruk av tilbudet. odda er en liten kommune, men vi er likevel opptatt av å stige i gradene. Så hvordan har det gått?

I 2015 lå vi på 159`ende plass - basert på data fra 2014.
 
I 2016 ble det 74 plass - basert på tall fra 2015:

I 2017 ble det ytterligere forbedring til 49`ende plass. Denne gang basert på data fra 2016.


Når vi ser på disse grafene oppdager vi at det er generelt dårlig med aktivitet på scenekunst, kino og frivillighet. Under frivillighet finner vi blant annet historielag, husflidlag, kor, korps og kunstlag. Her scorer vi lavt. Mens vi på voksenopplæring har en stigende kurve.

Vi har økt på antall konserter og tildelinger av midler. Dette siste krever at det søkes om midler. Litteratursymposiet, kulturetaten og biblioteket står for dette.

Antall Kinovisninger ligger lavt i forhold til folketall i Odda. Dette, sammen med lavt besøk på visninger, slår dårlig ut. Men så har vi ikke registrert visninger på bygdekinoen i Røldal.Oppsummert
En slik kulturindeks setter sammen en sett av data og gir oss en målestokk i forhold til andre kommuner i Norge. Dette er verdier man mener er viktig for et kulturelt bevisst samfunn. Det er utrolig kjekt at vi stadig stiger på denne indeksen. Og med rett arbeid og registrering av lag og aktiviteter vil vi stige ytterligere - fortjent!

Eplilog:
Jondal er på 138`ende plass. Ullensvang er på 33`de plass. Hva er forskjellene?

Jondal har veldig bra kulturskoletilbud. Først og fremst er det mangfold. Også har de godt med fastboende kunstnere og godt belegg for frivillighet. Dette er felt hvor Odda scorer svakt. Ved sammenslåing burde den nye kommunen komme høyt opp! 
  
Jondal kommune 2


Ullensvang har også sterkere kulturskoletilbud enn Odda. Flere fastboende kunstnere. Mye bedre tilbud på området frivillighet.
Ullensvang herad 2017
De to nabokommunene vil dra nytte av vårt bibliotek. Konsertproduksjonene er flere hos oss samt godt med ansatte på kulturadministrasjon.

Odda kommune 2017

Dersom du slår sammen disse tre kommunene vil du se det blir ganske så god helhet. Vi har ulike styrker og lite felles svakheter. Det vil si. Vi har noen felles svakheter. Det forteller oss egentlig alt om hva vi skal fokusere på: Scenekunst. Kino. Den kulturelle skolesekken. Vi kan få til dette om vi samarbeider og da burde vi klare å komme på topp 10 lista :-)


 
tirsdag 12. september 2017

Kulturprogram høsten 2017

Odda er få, men mye. Mange som skaper, utvikler, presenterer og organiserer. Da blir det mye - kulturtilbud. Vi som jobber med tilrettelegging av kultur i kommunen har samlet det meste av det som skjer og her får dere programmet for perioden sept - desember 2017.

Det er fire ting vi vil peke på som er særlig nytt:
1: Kjøp eBilletter - ditt sete, ingen kø, garantert plass, rabatter og tilbud.
2: Filmklubb.no med 50% rabatt på 6 utvalgte filmer...og formiddagsvisninger for pensjonister.
3: Asian Wok og Smeltehuset gir dere kulturrabatt. Det kan bli en flott helaften på byen.
4: Ny kulturkalender for Jondal, Ullensvang og Odda: www.kvaskjerkultur.no

+ mye mer. Velkommen til kulturbyen Odda - kjekker sammen!